Członkowie Zakładu na Kongresie Teorii i Filozofii Prawa

Członkowie zakładu obecni na Kongresie, na tle posteru "Wykładnia rozszerzająca nie istnieje"

Od lewej: mgr M. Grabarczyk, Dr M. Hermann, Prof. S. Wronkowska, Prof. M. Smolak, Dr P. Kokot, Prof. M. Kordela i Dr M. Krotoszyński

Prof. Smolak otwierający Panel „Konwencjonalne podstawy prawa i konwencje w prawie. Aspekty językowe, aksjologiczne i pragmatyczne”

Prof. Smolak otwierający Panel

W dniach 28 września 2022 r. – 30 września 2022 r. w Katowicach odbył się Kongres Teorii i Filozofii Prawa, organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pod patronatem Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR).

 

 

 

W ramach Kongresu członkowie Zakładu zorganizowali panel naukowy zatytułowany „Konwencjonalne podstawy prawa i konwencje w prawie. Aspekty językowe, aksjologiczne i pragmatyczne”, który po uroczystym otwarciu przez kierownika Zakładu, prof. Marka Smolaka, był moderowany przez dr Pawła Kokota.

 

Dr Paweł Kokot podczas wystąpienia

Dr Kokot podczas wystąpienia

Dr Hermann podczas wygłaszania referatu

Dr Hermann podczas wygłaszania referatu

 

W ramach tego panelu swoje wystąpienia wygłosili: dr Paweł Kokot („Delegitymizacja systemu prawa – rozważania wstępne”)

 

 

 

 

oraz dr Mikołaj Hermann („Norma sankcjonowana i sankcjonująca. Propozycja nowego ujęcia”).

 

 

 

Prof. Wronkowska podczas debaty

Prof. Wronkowska podczas debaty

W debacie w ramach sesji plenarnej zatytułowanej: „Teoria i filozofia prawa w dobie kryzysów, wzięła udział Pani Profesor Sławomira Wronkowska. Debata była moderowana przez prof. Tomasza Pietrzykowskiego, a pozostałymi jej uczestnikami byli prof. Tomasz Gizbert-Studnicki, prof. Leszek Leszczyński oraz prof. Jerzy Zajadło.

 

Prof. Kordela podczas wystąpienia

Prof. Kordela podczas wystąpienia

W sesji „Aksjologia dyskrecjonalności sędziowskiej. Kontekst polityki prawodawczej, autonomii sądownictwa i praktyki precedensowej” organizowanej przez Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wystąpienie zatytułowane „Aksjologia wewnątrz- i zewnątrzprawna” wygłosiła prof. Marzena Kordela.

Dr Krotoszyński podczas wystąpienia

Dr Krotoszyński podczas wystąpienia

 

W ramach organizowanego przez Uniwersytet Warszawski panelu pt.: „Konstytucjonalizm a badanie, tworzenie i stosowanie prawa”, dr Michał Krotoszyński wygłosił referat pt.:„Rozliczenie z przeszłością, imposybilizm prawny i kontrkonstytucjonalizm”.

Mgr Grabarczyk podczas wystąpienia

Mgr Grabarczyk podczas wystąpienia

 

 

Z kolei w ramach panelu „Teoria i filozofia prawa wobec hard cases” organizowanej przez Uniwersytet Gdański, mgr Mateusz Grabarczyk wygłosił referat pt.: „Współudział sądownictwa w budowaniu rządów niedemokratycznych”.

Pełny program wydarzenia oraz księgę abstraktów można znaleźć na stronie wydarzenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.