Nagrody dydaktyczne dla pracowników Zakładu

Dr Michał Krotoszyński podczas odbierania nagrody

Dr Michał Krotoszyński podczas odbierania nagrody fot. Adrian Wykrota

Dr Mikołaj Hermann podczas odbierania nagrody

Dr Mikołaj Hermann podczas odbierania nagrody fot. Adrian Wykrota

Z przyjemnością informujemy, że podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbyła się 3 października 2022 r. w Auli UAM wręczono nagrody pracownikom naszego Zakładu. Prorektorzy prof. Tadeusz Wallas i prof. Michał Banaszak wręczyli statuetki i dyplomy laureatom nagród: dr. Michałowi Krotoszyńskiemu – nagrodę Praeceptor Optimus dla trzykrotnego laureata nagrody dydaktycznej Praeceptor Laureatus – oraz dr. Mikołajowi Hermanowi – nagrodę Praeceptor Laureatus dla najlepszego dydaktyka Wydziału Prawa i Administracji za rok akademicki 2021/2022.

Nagrodę Praeceptor Laureatus przyznaje się w drodze konkursu na najlepszego dydaktyka każdego z wydziałów UAM. O przyznaniu wyróżnienia decydują wyłącznie studenci.  Z kolei nagrodą Praeceptor Optimus zostaje uhonorowany trzykrotny laureat nagrody dydaktycznej Praeceptor Laureatus. Więcej informacji i zdjęć z wydarzenia można znaleźć na stronach Uniwersytetu, Wydziału oraz Życia Uniwersyteckiego.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Zaszufladkowano do kategorii Funkcje i nagrody | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Nagrody dydaktyczne dla pracowników Zakładu została wyłączona

Członkowie Zakładu na Kongresie Teorii i Filozofii Prawa

Członkowie zakładu obecni na Kongresie, na tle posteru "Wykładnia rozszerzająca nie istnieje"

Od lewej: mgr M. Grabarczyk, Dr M. Hermann, Prof. S. Wronkowska, Prof. M. Smolak, Dr P. Kokot, Prof. M. Kordela i Dr M. Krotoszyński

Prof. Smolak otwierający Panel „Konwencjonalne podstawy prawa i konwencje w prawie. Aspekty językowe, aksjologiczne i pragmatyczne”

Prof. Smolak otwierający Panel

W dniach 28 września 2022 r. – 30 września 2022 r. w Katowicach odbył się Kongres Teorii i Filozofii Prawa, organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pod patronatem Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR).

 

 

 

W ramach Kongresu członkowie Zakładu zorganizowali panel naukowy zatytułowany „Konwencjonalne podstawy prawa i konwencje w prawie. Aspekty językowe, aksjologiczne i pragmatyczne”, który po uroczystym otwarciu przez kierownika Zakładu, prof. Marka Smolaka, był moderowany przez dr Pawła Kokota.

 

Dr Paweł Kokot podczas wystąpienia

Dr Kokot podczas wystąpienia

Dr Hermann podczas wygłaszania referatu

Dr Hermann podczas wygłaszania referatu

 

W ramach tego panelu swoje wystąpienia wygłosili: dr Paweł Kokot („Delegitymizacja systemu prawa – rozważania wstępne”)

 

 

 

 

oraz dr Mikołaj Hermann („Norma sankcjonowana i sankcjonująca. Propozycja nowego ujęcia”).

 

 

 

Prof. Wronkowska podczas debaty

Prof. Wronkowska podczas debaty

W debacie w ramach sesji plenarnej zatytułowanej: „Teoria i filozofia prawa w dobie kryzysów, wzięła udział Pani Profesor Sławomira Wronkowska. Debata była moderowana przez prof. Tomasza Pietrzykowskiego, a pozostałymi jej uczestnikami byli prof. Tomasz Gizbert-Studnicki, prof. Leszek Leszczyński oraz prof. Jerzy Zajadło.

 

Prof. Kordela podczas wystąpienia

Prof. Kordela podczas wystąpienia

W sesji „Aksjologia dyskrecjonalności sędziowskiej. Kontekst polityki prawodawczej, autonomii sądownictwa i praktyki precedensowej” organizowanej przez Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wystąpienie zatytułowane „Aksjologia wewnątrz- i zewnątrzprawna” wygłosiła prof. Marzena Kordela.

Dr Krotoszyński podczas wystąpienia

Dr Krotoszyński podczas wystąpienia

 

W ramach organizowanego przez Uniwersytet Warszawski panelu pt.: „Konstytucjonalizm a badanie, tworzenie i stosowanie prawa”, dr Michał Krotoszyński wygłosił referat pt.:„Rozliczenie z przeszłością, imposybilizm prawny i kontrkonstytucjonalizm”.

Mgr Grabarczyk podczas wystąpienia

Mgr Grabarczyk podczas wystąpienia

 

 

Z kolei w ramach panelu „Teoria i filozofia prawa wobec hard cases” organizowanej przez Uniwersytet Gdański, mgr Mateusz Grabarczyk wygłosił referat pt.: „Współudział sądownictwa w budowaniu rządów niedemokratycznych”.

Pełny program wydarzenia oraz księgę abstraktów można znaleźć na stronie wydarzenia.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , , , , , | Możliwość komentowania Członkowie Zakładu na Kongresie Teorii i Filozofii Prawa została wyłączona

Staż naukowy dr. Michała Krotoszyńskiego na Uniwersytecie w Toronto

Dr Michał Krotoszyński na tle budynku Uniwersytu w TorontoW drugiej połowie września dr Michał Krotoszyński odbył dziesięciodniowy staż naukowy na Uniwersytecie w Toronto. W trakcie pobytu dr Krotoszyński wygłosił wystąpienie dla pracowników tamtejszego Wydziału Prawa – na temat analogiczny, co w trakcie niedawnego pobytu w Syracuse – oraz prowadził badania poświęcone teoretycznym podstawom sprawiedliwości tranzycyjnej. Opiekunem stażu był prof. David Dyzenhaus.

Zaszufladkowano do kategorii Granty i staże naukowe, Konferencje i seminaria | Otagowano , | Możliwość komentowania Staż naukowy dr. Michała Krotoszyńskiego na Uniwersytecie w Toronto została wyłączona

Wykład dr. Michała Krotoszyńskiego na Syracuse University College of Law

Dr Michał Krotoszyński na tle budynku Syracuse University College of Law i znaku "Syracuse"Dr Michał Krotoszyński w ramach swojego pobytu badawczego na Syracuse University College of Law wygłosił gościnny wykład „From 'Legal Impossibilism’ to the Rule of Law Crisis: Transitional Justice and Polish Counter-Constitutionalism”.

W ramach dyskusji na temat wprowadzanych od 2015 roku zmian w składach polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, a także rozszerzenia uprawnień władzy wykonawczej w stosunku do sądów, dr Michał Krotoszyński wskazuje, że proces ten – powszechnie określany jako okres „anti-constitutional populist backsliding” (Sadurski 2014) – ma również wymiar dotyczący sprawiedliwości tranzycyjnej. Pan Doktor stawia tezę, że fundamentem tego kontrkonstytucjonalizmu jest mit „imposybilizmu prawnego”: przekonanie o ścisłych ograniczeniach konstytucyjnych, które rzekomo powstrzymują większość parlamentarną przed wprowadzeniem kluczowych reform, w tym środków sprawiedliwości tranzycyjnej.

Zaszufladkowano do kategorii Granty i staże naukowe, Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Wykład dr. Michała Krotoszyńskiego na Syracuse University College of Law została wyłączona

Udział mgr. Weroniki Dzięgielewskiej w ceremonii wręczenia dyplomów stypendium Fulbrighta

fot. Mariusz Kosiński/Fulbright Poland

W dniu 9 września br. mgr. Weronika Dzięgielewska wzięła udział w uroczystości wręczenia dyplomów dla polskich stypendystek i stypendystów stypendium Fulbrighta. Ceremonia była także okazją do wymiany doświadczeń między stypendystami.

W ubiegłym roku akademickim około 60 osób wyjechało w ramach przyznanego stypendium do USA w celu prowadzenia badań naukowych, zajęć dydaktycznych lub aby rozpocząć studia na poziomie graduate (magisterskie bądź doktoranckie).

Mgr Dzięgielewska jest laureatką konkursu Fulbright Junior Research Award 2021-22. Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych, przeznaczone na realizację własnego projektu badawczego w USA powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Funkcje i nagrody, Granty i staże naukowe | Otagowano , | Możliwość komentowania Udział mgr. Weroniki Dzięgielewskiej w ceremonii wręczenia dyplomów stypendium Fulbrighta została wyłączona

Konferencja Naukowa „Zygmunt Ziembiński 1920-2020”

Plakat Konferencji Zygmunt Ziembiński 1920-2020W 2020 r. obchodziliśmy stulecie urodzin Profesora Zygmunta Ziembińskiego: jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej teorii i filozofii prawa, znakomitego naukowca i oddanego nauczyciela, nazywanego – nie tylko w Poznaniu – Profesorem Profesorów. Choć pandemia COVID-19 uniemożliwiła nam wówczas spotkanie, to nadal jest to znakomita sposobność, by przypomnieć sobie dokonania Zygmunta Ziembińskiego oraz podjąć rozważania nad aktualnością jego ustaleń dla badań współcześnie prowadzonych w prawoznawstwie.

W związku z chęcią realizacji powyższych celów, Zakład Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UAM ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową: „Zygmunt Ziembiński 1920-2020”.

Konferencja odbędzie się 6 października 2022 r. w należącym do Wydziału Prawa i Administracji UAM budynku Collegium Iuridicum Novum, mieszczącym się przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu. Obrady toczyć się będą rzecz jasna w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego. Możliwe będzie też uczestnictwo on-line, za pośrednictwem wideokonferencji.

Na konferencji referaty wygłoszą: prof. Sławomira Wronkowska, prof. Jan Woleński, prof. Marcin Matczak, prof. Andrzej Bator, prof. Tomasz Gizbert-Studnicki, prof. Leszek Leszczyński, prof. Marek Zirk-Sadowski, prof. Jerzy Zajadło, prof. Marzena Kordela, dr Maciej Dybowski oraz dr Mikołaj Hermann.

Szczegółowy program konferencji prezentuje się następująco:Szczegółowy program konferencji

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji w formie zdalnej, uprzejmie prosimy o rejestrację do 04.10.2022 r. do końca dnia poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: https://forms.office.com/r/q47Wzq16UQ

Link do udziału w wideokonferencji zostanie udostępniony osobom zarejestrowanym w dniu 05.10.2022 r.

Udział osobisty w Auli Zygmunta Ziembińskiego nie wymaga rejestracji.

Serdecznie zapraszamy!

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Konferencja Naukowa „Zygmunt Ziembiński 1920-2020” została wyłączona

Pobyt badawczy mgr. Wojciecha Rzepińskiego w Genui

Wojciech Rzepiński na tle tabliczki Tarello Institute for Legal Philosophy przy Uniwersytecie w Genui (Istituto Tarello per la filosofia del diritto - Università degli Studi di Genova, Włochy)W dniach 11-24 lipca br. mgr Wojciech Rzepiński przebywał w charakterze Visiting Researcher w Tarello Institute for Legal Philosophy przy Uniwersytecie w Genui (Istituto Tarello per la filosofia del diritto – Università degli Studi di Genova, Włochy). Pobyt był m.in. okazją do konfrontacji dotychczasowych wyników badań mgr. Rzepińskiego w trakcie spotkań z pracownikami i doktorantami Instytutu. Wyjazd badawczy był zaplanowany w ramach realizacji projektu „Inferencjalizm ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawa”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Preludium 17 (nr 2019/33/N/HS5/01418), którego mgr Rzepiński jest kierownikiem.

Zaszufladkowano do kategorii Granty i staże naukowe, Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Pobyt badawczy mgr. Wojciecha Rzepińskiego w Genui została wyłączona

Członkowie Zakładu na Światowym Kongresie IVR w Bukareszcie

Członkowie Zakładu (od lewej: dr Maciej Dybowski, mgr Mateusz Grabarczyk, prof. Marek Smolak, mgr Weronika Dzięgielewska, mgr Wojciech Rzepiński) przed wejściem do Dimitrie Cantemir Christian University, nad którym wisi baner KongresuW dniach od 3 do 8 lipca w Bukareszcie (Dimitrie Cantemir Christian University) odbył się XXX Jubileuszowy Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR) „Justice, Community and Freedom”.

W ramach Kongresu członkowie Zakładu zorganizowali dwa panele robocze. W pierwszym, organizowanym przez dra Macieja Dybowskiego (UAM) i dr Verenę Klappstein (Uniwersytet w Passau) zatytułowanym Languages of the Law: Vocabularies and Uses swoje referaty wygłosili członkowie Zakładu: prof. Marek Smolak (The Vocabulary of the Languages of the Law in the Conventional-Pragmatic Perspective), dr Maciej Dybowski (On two kinds of legal concepts), Dr Mikołaj Hermann w trakcie wystąpienia (siedzący za biurkiem)dr Mikołaj Hermann (Application and Applicability of Law in Relation to its Validity. Different Meanings. Different Uses), dr Michał Krotoszyński (Street Naming, Speech Acts and the Law), mgr Weronika Dzięgielewska (Normativity of Law and the Normative Vocabularies in Law. A Pragmatist Route From Legal Situations to Legal Norms; wystąpienie w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego przez NCN – Preludium 20, nr 2021/41/N/HS5/02507) i mgr Wojciech Rzepiński („Legal practice” as a part of the European Court of Justice’s vocabulary; wystąpienie w ramach Dr Michał Krotoszyński w trakcie wystąpienia (w tle slajd zatytułowany "What should a worthy theory of transitional justice include?")realizacji projektu badawczego finansowanego przez NCN – Preludium 17, nr 2019/33/N/HS5/01418). Obok członków Zakładu w panelu swoje referaty wygłosili także: Ondřej Glogar (Uniwersytet Masaryka w Brnie), Francesco Ferraro (Uniwersytet Mediolański), Stephen Pethick (Uniwersytet w Kent), Alexandre Hermet (Uniwersytet w Strasburgu) i Ana Van Liedekerke (KU Leuven).

W drugim panelu Intersections of the Practices: Linguistic, Social, Legal organizowanym przez Obraz przedstawiająca publiczność (pełna sala) podczas jednego z paneli roboczych organizowanych przez członków Zakładumgr Weronikę Dzięgielewską oraz mgr. Wojciecha Rzepińskiego w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego przez NCN – Preludium 20, nr 2021/41/N/HS5/02507 swoje referaty wygłosili członkowie Zakładu: dr Maciej Dybowski (Science of law as the pragmatic meta-vocabulary: explaining legal concepts via practices), mgr Michał Wieczorkowski (Canons of construction in the legal practice in the light of the skeptical solution), mgr Weronika Dzięgielewska (What is practical about law’s normativity (and why it is the other way round)) i mgr Wojciech Rzepiński (Attitudes Specific to Legal Practice and How to Find Them?). Referaty przedstawili również: David Sierra Sorockinas (Universidad Autónoma Latinoamericana), Cristiano Moita (Zespół badawczay „Normativity, Critique, Change” afiliowany przy Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie oraz Berlińskim Uniwersytecie Sztuk Pięknych), Alex Horne (Uniwersytet w Cambrigde), Maciej Próchnicki mgr Michał Wieczorkowski podczas wystąpienia (w pozycji siedzącej, prezentujący slajd "Justification of the interpretative decision")(Uniwersytet Jagielloński) oraz Tomasz Zygmunt (Uniwersytet Jagielloński).

Dr Michał Krotoszyński wystąpił również w panelu roboczym Philosophy of Human Rights: Questions on Dignity and Social Construction z referatem zatytułowanym Transitional Justice in Light of Theory of Legal Principles. 

Z kolei w ramach prac grupy roboczej nr 2 z referatem The Role of Judiciary Reform and Judges’ Liability within the Transitional Justice Framework wystąpił także mgr Mateusz Grabarczyk (w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego przez NCN – Preludium 20, nr 2021/41/N/HS5/02006).

Zaszufladkowano do kategorii Granty i staże naukowe, Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Członkowie Zakładu na Światowym Kongresie IVR w Bukareszcie została wyłączona

Dr Michał Krotoszyński w najnowszym numerze Życia Uniwersyteckiego

Fragment wypowiedzi Dra Krotoszyńskiego, zawierająca tytuł, popiersie Dra au face oraz fragment wypowiedziZ radością informujemy, iż w najnowszym numerze Życia Uniwersyteckiego (na str. 17) znalazła się wypowiedź Doktora Michała Krotoszyńskiego w związku z zeszłoroczną nagrodą „Praeceptor Laureatus”, przyznawaną najlepszym dydaktykom z każdego wydziału i filii Uniwersytetu. W wypowiedzi zatytułowanej „Recepta na udane zajęcia” Pan Doktor, trzykrotny już laureat nagrody dla najlepszego dydaktyka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dzieli się swoim sekretem, wskazując na kluczowe jego zdaniem czynniki składające się na udane zajęcia.

Zachęcamy do lektury! Cały numer można znaleźć TUTAJ.

Zaszufladkowano do kategorii Funkcje i nagrody | Otagowano , , | Możliwość komentowania Dr Michał Krotoszyński w najnowszym numerze Życia Uniwersyteckiego została wyłączona

Wykład inauguracyjny Prof. Wronkowskiej na konferencji imienia doktora Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce – w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej”

Plakat konferencji zawierający jej tytuł i organizatorówW dniach 11 i 12 maja 2022 r. odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa imienia doktora Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce – w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej”, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskie Towarzystwo Legislacji.

Konferencja stanowi kolejną odsłonę przedsięwzięcia naukowego rozpoczętego z myślą o uczczeniu pamięci zmarłego pracownika Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, dra Macieja Kłodawskiego – cenionego teoretyka prawa, którego centrum zainteresowań badawczych stanowiła problematyka legislacji.

W ramach pierwszego dnia konferencji prof. dr hab. Sławomira Wronkowska wygłosi wykład inauguracyjny.

Przekazując zaproszenie od organizatorów, serdecznie zachęcamy do udziału w konferencji.

Więcej informacji na temat konferencji jest dostępnych TUTAJ.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wykład inauguracyjny Prof. Wronkowskiej na konferencji imienia doktora Macieja Kłodawskiego „Problemy teorii i praktyki tworzenia prawa w Polsce – w XX. rocznicę obowiązywania Zasad Techniki Prawodawczej” została wyłączona