Tekst dr. Michała Krotoszyńskiego w publikacji zat. „Democracy, Legal Education, and the Political”

Okładka książki zat. Democracy, Legal Education, and the PoliticalNakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się książka pod redakcją dr. Michała Paździory i dr. Michała Stambulskiego zat. “Democracy, Legal Education, and the Political” będąca pokłosiem zorganizowanego w 2017 r. we Wrocławiu Central and Eastern European Forum of Young Legal, Political and Social Theorists. Wśród tekstów 11 autorów z Polski, Rumunii, Chorwacji, Węgier i Słowacji, znalazł się tekst autorstwa dr. Michała Krotoszyńskiego pt.: “Education and Democratic Values from the Transitional Justice Perspective”, który koncentruje się na zagadnieniu internalizacji wartości demokratycznych poprzez edukację (w tym edukację prawniczą). Jego celem jest dostarczenie teoretycznych podstaw tego zjawiska, zaś główną tezą twierdzenie, że jego osią jest transformacja rządzonych, będących do tej pory obiektem państwowej przemocy – w świadomych swoich praw obywateli.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tekstem Pana Doktora i z całą publikacją!

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Tekst dr. Michała Krotoszyńskiego w publikacji zat. „Democracy, Legal Education, and the Political” została wyłączona

Książka „Zygmunt Ziembiński «Ghandi»” autorstwa prof. Sławomiry Wronkowskiej

Okładka książki zat. Zygmunt Ziembiński "Ghandi" przedstawiająca portret Profesora.Z ogromną radością informujemy, że w ramach serii „Magistri Nostri. Profesorowie Wydziału Poznańskiego Uniwersytetu” ukazał się tom zat. Zygmunt Ziembiński „Ghandi”, autorstwa prof. Sławomiry Wronkowskiej. Książka jest poświęcona życiorysowi i dorobkowi naukowemu Profesora Profesorów, założyciela poznańskiej szkoły teorii prawa, jednego z najwybitniejszych polskich teoretyków prawa XX-wieku.

Jak wskazano w podsumowaniu tomu na stronie wydawcy: Książka w barwny sposób zarysowuje sylwetkę niezwykłego profesora Zygmunta Ziembińskiego, wybitnego teoretyka prawa, członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, od czasów studiów związanego z Wydziałem Prawa i Administracji UAM i znanego w akademickim środowisku Poznania jako „Gandhi”. Ukazano w niej trzy role Profesora: badacza oraz autora oryginalnych koncepcji naukowych, nauczyciela i wychowawcy młodzieży, a także twórcy szkoły naukowej. Z kart książki czytelnik dowie się, że zainteresowaniami naukowymi obejmował Ziembiński nie tylko prawoznawstwo, ale też logikę, socjologię i etykę, co pozwoliło mu analizować różne aspekty zjawisk prawnych. Jego trud badawczy zaowocował trzystoma publikacjami. Pracę badawczą łączył z kształceniem i wychowaniem młodzieży, którą kochał i która lgnęła do niego zafascynowana jego wiedzą i osobowością. Jego skrypty i podręczniki, w tym słynna „Logika praktyczna”, kształtowały wiedzę i kulturę prawną wielu pokoleń młodzieży akademickiej. Stworzył wyjątkowe seminarium, na którym gromadzili się przyszli prawnicy, filozofowie, socjolodzy, ludzie sztuki i polityki.

Serdecznie zachęcamy do lektury!

Książkę w wersji elektronicznej można uzyskać w ramach otwartego dostępu na stronie Wydawnictwa UAM.

Zaszufladkowano do kategorii Ogłoszenia, Publikacje | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Książka „Zygmunt Ziembiński «Ghandi»” autorstwa prof. Sławomiry Wronkowskiej została wyłączona

Dr Piotr Zwierzykowski uhonorowany Indywidualną Nagrodą Rektora UAM oraz Nagrodą Dziekana WPiA UAM

Logo UAMZ przyjemnością informujemy, że Dr Piotr Zwierzykowski został uhonorowany Indywidualną Nagrodą II stopnia Rektora UAM oraz nagrodą Dziekana WPiA za działalność organizacyjną na rzecz Uczelni i Wydziału, w szczególności za wkład w opracowanie raportów samooceny i przygotowanie Wydziału na kontrolę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunkach Prawo i Administracja, a także istotny udział w przygotowaniu i wdrożeniu nowego programu studiów prawniczych.
Nagrodzonemu serdecznie gratulujemy!

Zaszufladkowano do kategorii Funkcje i nagrody | Otagowano , , | Możliwość komentowania Dr Piotr Zwierzykowski uhonorowany Indywidualną Nagrodą Rektora UAM oraz Nagrodą Dziekana WPiA UAM została wyłączona

Artykuł dr. M. Dybowskiego, mgr. W. Dzięgielewskiej i mgr. W. Rzepińskiego w Synthese

Źródło: Synthese

W 200. numerze prestiżowego czasopisma Synthese ukazał się artykuł pt. Game analogy in law reconsidered: is evidence at stake? napisany wspólnie przez dr. Macieja Dybowskiego, mgr. Weronikę Dzięgielewską oraz mgr. Wojciecha Rzepińskiego. Cały tekst został opublikowany w tzw. otwartym dostępie.

Autorzy proponują w nim postrzeganie przypadków stosowania prawa jako sytuacji wzajemnego oddziaływania trzech rodzajów racji wymienianych przez uczestników danego postępowania, tj. racji prawnych, racji epistemicznych i racji-stawek. W celu zilustrowania tej zależności wykorzystana zostaje metafora prawa jako gry. Pojęcie gry jest przy tym rozumiane dwojako: w pierwszym GRA jest utożsamiana z jej regułami lub ogólną praktyką grania według owych reguł, w drugim – gra jest konkretnym przypadkiem, rozgrywką toczącą się pomiędzy określonymi ludźmi.

Synthese jest czasopismem publikującym oryginalne prace z zakresu epistemologii, metodologii i filozofii nauki oraz zagadnień pokrewnych. Periodyk ten wydawany jest od 1936 r. i należy do najważniejszych czasopism filozoficznych na świecie, co oddają takie rankingi jak Scopus (92 percentyl czasopism filozoficznych), czy Google Scholar Metrics (nr 1 na liście czasopism filozoficznych według indeksu h5). Synthese przyznano także maksymalną liczbę punktów w ramach wykazu czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuł stanowi część realizacji projektu Inferencjalizm ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawa, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Preludium 17 (nr 2019/33/N/HS5/01418).

Zaszufladkowano do kategorii Granty i staże naukowe, Publikacje | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Artykuł dr. M. Dybowskiego, mgr. W. Dzięgielewskiej i mgr. W. Rzepińskiego w Synthese została wyłączona

Członkowie Zakładu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. prof. Stanisława Czepity

Plakat konferencjiW dniach 24 i 25 listopada 2022 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „O Pojmowaniu Prawa i Prawoznawstwa”, organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja, której była to już trzecia edycja, nosi imię Profesora Stanisława Czepity, wybitnego teoretyka prawa, który – przed zatrudnieniem na Uniwersytecie Szczecińskim – swoją karierę akademicką rozwijał na Wydziale Prawa i Administracji UAM, pracując najpierw w Zakładzie Prawniczych Zastosowań Logiki, a następnie w Katedrze Teorii Państwa i Prawa UAM. W Radzie Naukowej konferencji, obok prof. dr. hab. Tomasza Gizbert-Studnickiego i prof. dr. hab. Leszka Leszczyńskiego, zasiadała prof. dr hab. Sławomira Wronkowska.

W ramach pierwszego dnia konferencji prof. dr hab. Sławomira Wronkowska moderowała panel nr I. Tego samego dnia konferencji część I Panelu Młodych moderował dr Michał Krotoszyński, który wygłosił także referat zat. „Ustawa o zakazie propagowania komunizmu z perspektywy teorii aktów mowy” w ramach Panelu III. Na tym samym panelu swój referat zat. „O normach sprzężonych raz jeszcze. Analiza teoretycznoprawna” wygłosił dr Mikołaj Hermann.

Więcej informacji na temat konferencji, w tym o styczniowym Areopagu „O pojmowaniu praworządności – czy współczesne mechanizmy prawne nadążają za procesami społecznymi?”, który odbywa się w ramach Konferencji, jest dostępnych TUTAJ.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Członkowie Zakładu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. prof. Stanisława Czepity została wyłączona

Wystąpienie mgr. Ondreja Glogara w ramach stażu naukowego w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa

Mgr Ondrej Glogar podczas wystąpienia dot. jego pracy doktorskiejUprzejmie informujemy, że w dniu 21 listopada 2022 r. w ramach spotkania Koła Naukowego Teorii i Filozofii Prawa im. Zygmunta Ziembińskiego działającego przy Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa, wystąpienie zat. „Why and How to Study Legal Language” wygłosił mgr Ondrej Glogar z Uniwersytetu im. Masaryka w Brnie. Wystąpienie poświęcone problemom przygotowywanej przez Pana Magistra pracy doktorskiej zostało wygłoszone w ramach 6-tygodniowego stażu naukowego, który Pan Glogar odbył w naszym Zakładzie pod opieką dr. Macieja Dybowskiego.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wystąpienie mgr. Ondreja Glogara w ramach stażu naukowego w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa została wyłączona

Rozdział autorstwa dr. Macieja Dybowskiego poświęcony sylwetce i dorobkowi prof. Zygmunta Ziembińskiego

Okładka książki Law and Christianity in Poland. The Legacy of the Great Jurists - całość okładki na kolor zielony, z wydzieloną na środku białą ramką zawierającą dokładne informacje o publikacji

Źródło: routledge.com

W książce pt. “Law and Christianity in Poland. The Legacy of the Great Jurists” pod red. Franciszka Longchamps de Bérier i Rafaela Domingo ukazał się rozdział autorstwa dr. Macieja Dybowskiego poświęcony sylwetce i dorobkowi prof. Zygmunta Ziembińskiego. Tom ten, wydany w serii “Law and Religion”, jest pierwszym kompleksowym studium polskiej historii prawa i chrześcijaństwa, napisanym w języku angielskim dla odbiorców z całego świata. Przedstawiono w nim  dwudziestu jeden polskich myślicieli, skupiając się na wpływie, jaki ich postawa religijna  wywarła na ewolucję prawa w Polsce i w Europie. Wybrane osoby reprezentują szeroki zakres specjalizacji, od filozofii prawa i prawa prywatnego, przez  prawo publiczne, po prawo międzynarodowe.

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Rozdział autorstwa dr. Macieja Dybowskiego poświęcony sylwetce i dorobkowi prof. Zygmunta Ziembińskiego została wyłączona

Staż naukowy Profesora Marka Smolaka na Uniwersytecie Oregońskim w Eugene

Zdjęcie Profesora Smolaka z tablicą Uniwersytetu OregońskiegoUprzejmie informujemy, że Profesor Marek Smolak, Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Prawa, w dniach 17 – 28 października 2022 r. przebywał na stażu naukowym w School of Law, Uniwersytetu Oregońskiego w Eugene (USA). W ramach stażu, prof. M. Smolak wygłosił referat zat. „What Polish constitutional crisis tells us about constitutional decisionsProfesor Smolak w trakcie wystąpienia na Uniwersytecie Oregońskim oraz prowadził badania poświęcone zastosowaniom sędziowskich filozofii wykładni prawa w podejmowaniu decyzji. Opiekunem stażu był prof.  Ofer Raban.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Staż naukowy Profesora Marka Smolaka na Uniwersytecie Oregońskim w Eugene została wyłączona

Felieton dr. Michała Krotoszyńskiego w „Review of Democracy”

Logo Review of democracy (na białym tle trójelementowy zielony liść oraz napis RevDev oraz rozwinięcie skrótu: Review of Democracy)W poniedziałek 10 października br. na stronie internetowej Review of Democracy, czasopisma online wydawanego przez Instytut Demokracji Uniwersytetu Środkowoeropejskiego (CEU Democracy Institute) ukazał się felieton dr. Michała Krotoszyńskiego pt.: „Belated Retribution: Polish Lustration After 2015”. Tekst można znaleźć pod tym linkiem.

Zaszufladkowano do kategorii Publikacje | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Felieton dr. Michała Krotoszyńskiego w „Review of Democracy” została wyłączona

Tekst dr. Michała Krotoszyńskiego „From Legal Impossibilism to the Rule of Law Crisis: Transitional Justice and Polish Counter-Constitutionalism” na konferencji w Kopenhadze

Grafika projektu IMAGINE przedstawiająca dane projektu i nazwę Uniwersytetu na tle sali bibliotekiW dniach 6 i 7 października dr Michał Krotoszyński uczestniczył w konferencji Constitutional Imaginaries of Europena Uniwersytecie w Kopenhadze. Uczestnicy konferencji połączeni zostali w pary, w ramach których wzajemnie przedstawiali swoje artykuły. Tekst dr. Krotoszyńskiego „From Legal Impossibilism to the Rule of Law Crisis: Transitional Justice and Polish Counter-Constitutionalism” został przedstawiony przez prof. François-Xavier Millet z Uniwersytetu Antyli Francuskich. Artykuł ten został opublikowany w prowadzonej przez Uniwersytet w Kopenhadze serii iCourts Working Paper Series i jest dostępny pod TYM ADRESEM.

Konferencja i artykuł są częścią projektu IMAGINE, który otrzymał grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) w ramach unijnego programu Horizon 2020.

Zaszufladkowano do kategorii Konferencje i seminaria, Publikacje, Wydarzenia | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Tekst dr. Michała Krotoszyńskiego „From Legal Impossibilism to the Rule of Law Crisis: Transitional Justice and Polish Counter-Constitutionalism” na konferencji w Kopenhadze została wyłączona