Wykład prof. Wronkowskiej na seminarium CISK UJ

Informujemy, że 14 stycznia odbędzie się seminarium naukowe, na którym Pani prof. dr hab. Sławomira Wronkowska wygłosi wykład pt. „Prolegomena do wykładni Konstytucji”. Seminarium odbędzie się o godzinie 18.00. Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ.

Dalsze informacje o wydarzeniu, m.in. sposobie rejestracji na seminarium, znajdą Państwo TUTAJ.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , | Możliwość komentowania Wykład prof. Wronkowskiej na seminarium CISK UJ została wyłączona

Weronika Dzięgielewska laureatką konkursu Fulbright Junior Research Award

Z przyjemnością informujemy o sukcesie mgr Weroniki Dzięgielewskiej, doktorantki w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM, która została laureatką konkursu Fulbright Junior Research Award 2021-22. Fulbright Junior Research Award to stypendia dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych, przeznaczone na realizację własnego projektu badawczego w USA powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Celem stypendium, trwającego od 4 do 10 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym non-profit lub organizacji pozarządowej w USA, powiązanego z tematyką przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Opublikowano Funkcje i nagrody, Granty i staże naukowe | Otagowano , | Możliwość komentowania Weronika Dzięgielewska laureatką konkursu Fulbright Junior Research Award została wyłączona

Nagrody w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka

Z przyjemnością informujemy, że mgr Michał Wieczorkowski, doktorant w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM, został uhonorowany pierwszą nagrodą w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione na WPiA UAM w roku akademickim 2019/2020. Mgr Wieczorkowski otrzymał nagrodę za pracę magisterską pt. „Status dyrektyw interpretacyjnych na gruncie derywacyjnej koncepcji wykładni tekstu prawnego w świetle paradoksu sceptycznego L. Wittgensteina” napisaną pod kierunkiem Kierownika Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM prof. dr. hab. Marka Smolaka.

Z kolei trzecią nagrodę w Konkursie otrzymała mgr Weronika Kosmalska, która pod kierunkiem prof. Smolaka napisała pracę pt. „Analiza składniowa preambuł w polskich konstytucjach w latach 1918-2018 w świetle założeń aksjologicznych prawodawcy oraz semantyki leksemu Naród”.

Więcej informacji na temat Konkursu znajdą Państwo TUTAJ.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , , | Możliwość komentowania Nagrody w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka została wyłączona

Dr Michał Krotoszyński z wystąpieniem na Dniach Edukacji Prawniczej

W poniedziałek 16 listopada 2020 r. dr Michał Krotoszyński wystąpił na Dniach Edukacji Prawniczej organizowanych przez ELSA Poznań. Jak podaje Organizator,  „Dni Edukacji Prawniczej już od dłuższego czasu są wydarzeniem, które pozwala studentom nie tylko zdobyć nową wiedzę, ale także przedstawia ciekawe i niespotykane dziedziny prawa”. Wystąpienie dr. Michała Krotoszyńskiego nosiło tytuł „Jak zostać doktorem?” i było skierowane do osób potencjalnie zainteresowanych wyborem tej ścieżki życiowej.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , | Możliwość komentowania Dr Michał Krotoszyński z wystąpieniem na Dniach Edukacji Prawniczej została wyłączona

Konferencja Naukowa „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Stanisława Czepity”

W dniu 26 listopada 2020 roku r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Stanisława Czepity” zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Na zaproszenie organizatorów słowo wstępne wygłosi prof. dr hab. Sławomira Wronkowska. Ponadto na konferencji wystąpi również prof. UAM dr hab. Marzena Kordela oraz pracujący jeszcze do niedawna w naszym Zakładzie prof. dr hab. Wojciech Patryas. Prof. Kordela wygłosi referat pt. „Normy prawne jako kategoria norm aksjologicznych”, z kolei prof. Patryas przedstawi wystąpienie pt. „Prawodawca jako twórca rzeczywistości”.

Obok pracowników Zakładu, w Konferencji wezmą udział także prof. UAM dr hab. Barbara Janusz-Pohl z Zakładu Postępowania Karnego, która wygłosi referat pt. „Wpływ konotacyjnej koncepcji reguł konstytutywnych na modelowanie formuł wadliwości czynności karnoprocesowych” oraz pracujący w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego prof. UAM dr hab. Krzysztof Mularski, który wystąpi z tematem „Kodeksowa regulacja formy dokumentowej a problem życzliwej interpretacji”.

Więcej informacji na temat Konferencji znajdą Państwo TUTAJ.

Opublikowano Konferencje i seminaria | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Konferencja Naukowa „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa. Konferencja poświęcona pamięci Profesora Stanisława Czepity” została wyłączona

Nowe funkcje pracowników Zakładu

Z radością informujemy, że pracownicy naszego Zakładu zostali powołani do pełnienia istotnych funkcji na naszym Uniwersytecie.

Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM prof. dr hab. Marek Smolak został członkiem Senatu UAM na kadencję 2020-2024 r. oraz został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Prawnej Senatu UAM. Prof. Smolak został również członkiem wydziałowej Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne. Członkiem Rady została także prof. UAM dr hab. Marzena Kordela, która została ponadto członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich. W Radzie Naukowej Dyscypliny Nauki prawne zasiadać będzie również dr Piotr F. Zwierzykowski, który został także Kierownikiem Studiów na kierunku Prawo w trybie niestacjonarnym oraz członkiem Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Społecznych. Dr Michał Krotoszyński został natomiast pełnomocnikiem Dziekana ds. zdalnych form nauczania oraz członkiem Zespołu ds. Strategii Rozwoju UAM. Z kolei dr Mikołaj Hermann został członkiem Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów.

Wszystkim pracownikom serdecznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia w realizacji powierzonych zadań!

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania Nowe funkcje pracowników Zakładu została wyłączona

Wywiad z prof. Sławomirą Wronkowską na portalu Prawo.pl

Na portalu Prawo.pl ukazał się wywiad z prof. Sławomirą Wronkowską zatytułowany „Władza nie ma prawa decydować o macierzyństwie”. W komentarzu do bieżących wydarzeń Pani Profesor stwierdza: „Wydając wyrok Trybunał Konstytucyjny nie dostrzegł nie tylko wartości życia kobiet, lecz także wartości prawa jako regulatora życia społeczności. Doszedł w nim do głosu bezwzględny paternalizm, zabrakło miejsca na godność, wolność i odpowiedzialność kobiet za wybory, których dokonują”. Zapraszamy do lektury wywiadu!

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wywiad z prof. Sławomirą Wronkowską na portalu Prawo.pl została wyłączona

Nagrody dla dr. Michała Krotoszyńskiego i dr. Mikołaja Hermanna

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy naszego Zakładu zostali w ostatnim czasie uhonorowani ważnymi nagrodami.

Dr Michał Krotoszyński został uhonorowany nagrodą Praeceptor Laureatus” dla najlepszego dydaktyka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za rok akademicki 2019/2020. Nagrodę przyznaje się w drodze konkursu na najlepszego dydaktyka każdego z wydziałów UAM. O przyznaniu wyróżnienia decydują wyłącznie studenci.

Dr Krotoszyński otrzymał również Nagrodę Dziekana WPiA UAM za wyróżniającą się działalność organizacyjną na rzecz Wydziału w roku akademickim 2019/2020.

Jednocześnie dr Mikołaj Hermann został nagrodzony przez JM Rektora dydaktyczną nagrodą indywidualną III stopnia.

Obydwu nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Opublikowano Funkcje i nagrody | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Nagrody dla dr. Michała Krotoszyńskiego i dr. Mikołaja Hermanna została wyłączona

Artykuł mgr Weroniki Dzięgielewskiej w nowym numerze Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego

Ukazał się drugi w 2020 r. numer „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”. Wśród artykułów znalazł się tekst mgr Weroniki Dzięgielewskiej „Normatywność obowiązywania norm prawnych w koncepcji poznańsko-szczecińskiej szkoły teorii prawa. Perspektywa pragmatyzmu analitycznego”. Artykuł stanowi próbę reinterpretacji standardowych ujęć normatywnych koncepcji obowiązywania prawa, z uwzględnieniem intuicji dotyczących pojęcia normatywności wypracowanych na gruncie współczesnej metaetyki i filozofii języka. Więcej informacji na stronie czasopisma.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , | Możliwość komentowania Artykuł mgr Weroniki Dzięgielewskiej w nowym numerze Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego została wyłączona

Teksty dr. Michała Krotoszyńskiego i mgr. Mateusza Grabarczyka w „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”

Z pewnym opóźnieniem informujemy, że na stronie Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” dostępny jest anglojęzyczny numer 3/2019 tego czasopisma zatytułowany „Law and Memory in Central and Eastern Europe”, w którym znalazły się artykuły dr. Michała Krotoszyńskiego i mgr. Mateusza Grabarczyka.

W tekście „Transitional Justice and the Constitutional Crisis: The Case of Poland (2015–2019)” dr Michał Krotoszyński argumentuje, że polski kryzys konstytucyjny ma także wymiar retrospektywny, powiązany z problematyką rozliczeń z przeszłością. Jak wskazano w abstrakcie, zawarta w artykule analiza prowadzi do wniosku, że „dramatyczne zmiany ustrojowe, które współcześnie dotknęły Polskę, mogą być wyjaśnione zarówno w kategorii walki o władzę, jak i jako rezultat konfliktu pomiędzy zasadą rządów prawa i zasadą indywidualnej odpowiedzialności – a odwołaniem się do odpowiedzialności zbiorowej w celu zaspokojenia tego, co rządzący uznają za sprawiedliwość”.

Tekst mgr. Mateusza Grabarczyka „Uniformed Services Pension Amendment Acts in Poland as Part of State Politics of Memory” stanowi analizę regulacji dotyczących obniżenia uposażenia emerytalnego byłym funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa PRL jako elementów polityki pamięci państwa. Autor dochodzi do wniosku, że „o ile ustawa z 2009 roku była w jakimś stopniu nakierowana na cel retrospektywny, o tyle ta z 2016 jest przede wszystkim elementem polityki pamięci, mającym na celu ukształtowanie przez władzę określonej narracji o przeszłych wydarzeniach poprzez jednoznacznie potępienie poprzedniego ustroju oraz wszystkich osób w jakikolwiek sposób z nim związanych”.

Numer dostępny jest pod TUTAJ.

Opublikowano Publikacje | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Teksty dr. Michała Krotoszyńskiego i mgr. Mateusza Grabarczyka w „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” została wyłączona