Byli Profesorowie Katedry

Katedrę Teorii i Filozofii Prawa tworzyło wielu uczonych, którzy na trwałe zmienili oblicze polskiej nauki prawa. W skład jej profesorów wchodzili w przeszłości między innymi:

prof. Stanisław Czepita
dr hab. Krzysztof Dembski
prof. Adam Łopatka
prof. Anna Michalska
prof. Jarosław Mikołajewicz
prof. Leszek Nowak
prof. Wojciech Patryas
prof. Antoni Peretiatkowicz
prof. Andrzej Redelbach
prof. Janusz Romul
prof. Kazimierz Świrydowicz
prof. Maciej Zieliński
prof. Zygmunt Ziembiński
prof. Czesław Znamierowski