mgr Mateusz Grabarczyk

Stanowisko: doktorant w Szkole Doktorskiej UAM
Praktyka zawodowa: radca prawny
# ORCID: 0000-0002-7554-5692
E-mail: mateusz.grabarczyk@amu.edu.pl

Dyżury: po wcześniejszym umówieniu

Zainteresowania naukowe: sprawiedliwość tranzycyjna, filozofia prawa, filozofia polityki, socjologia prawa, prawa człowieka

SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

VIII 2023: wpis na listę radców prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
VI 2019: ukończone studia magisterskie w obszarze nauk prawnych na kierunku prawo, Wydział Prawa i Administracji UAM
VI 2017: ukończone studia licencjackie w obszarze nauk ścisłych na kierunku reżyseria dźwięku, Wydział Fizyki UAM

II. Publikacje

 1. Judicial sustainability jako pożądana cnota sędziowska, w: T. Widłak (red.), Cnoty sędziowskie. Refleksje prawniczeGdańsk 2023, s. 85-100.
 2. Reform of the judiciary and judges’ responsibility after 1989 in Poland, w: Transitional Justice in Central and Eastern Europe. Coping with the Communist Past, Deutsche Gesellschaft e. V., Berlin 2021, s. 61-72.
 3. Pasikowski’s ‘Pigs’ as an Illustration of Vetting in a Transitional Society, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2021, Nr 1 (26), s. 100-111.
 4. Uniformed Services Pension Amendment Acts in Poland as Part of State Politics of Memory, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2019, Nr 3 (21), s. 67-80.

III. Konferencje naukowe

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Młodych im. prof. Stanisława Czepity pt. „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”, WPiA USz (24 XI 2023); referat: Współudział sądownictwa w budowaniu rządów niedemokratycznych.
 2. Konferencja naukowa „Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa. Autonomia Prawa, Teorii i Praktyki Prawniczej”, WPiA UWr (25-27 IX 2023); referat: Instrumentalizacja sprawiedliwości tranzycyjnej przy budowaniu reżimów niedemokratycznych.
 3. XI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Biorąc prawa podmiotowe poważnie”, WPiA UW (7-10 X 2023); referat: Sprawiedliwość tranzycyjna a jakość demokracji.
 4. Kongres Teorii i Filozofii Prawa, WPiA UŚ (28-30 IX 2022); referat: Współudział sądownictwa w budowaniu rządów niedemokratycznych.
 5. 2022 IVR World Congress “Justice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University w Bukareszcie, Rumunia (3-8 VII 2022); referat The Role of Judiciary Reform and Judges’ Liability within the Transitional Justice Framework w trakcie prac grupy roboczej nr 2.
 6. Noc Naukowców 2021, WPiA UAM (24 IX 2021), wykład: Jak rozliczyć Purpurowe Koszule? O sprawiedliwości tranzycyjnej.
 7. Konferencja Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa. Odpowiedzialność, WPiA UWr (20-21 IX 2021 r.), referat: Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w świetle orzecznictwa TSUE i ETPCz.
 8. Szkoła Letnia Transitional Justice in Central and Eastern Europe -Coping with the Communist Past, Deutsche Gesellschaft e.V. (Berlin, 4-10 VIII 2021), referat: Reform of the judiciary and judges’ responsibility after 1989 in Poland.
 9. X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, WPiA USz (24-25 V 2021); referat: Wykładnia systemowa ustaw regulujących emerytury służb mundurowych w Polsce. Orzecznictwo i problemy teoretyczne.
 10. 17th Groningen Model United Nations GrunnMUN 2019, Vision 2020: Reforming the International System for a New Century, University of Groningen (28 II 2019).
  panel dyskusyjny: In Iustitia Discordia: Dealing with Problematic Member States
 11. Konferencja Historia Prawa Międzynarodowego – twórcy, doktryny, kierunki, UAM (1 XII 2018); referat: Prawo międzynarodowe a użycie siły wobec państwa, czyli od wojny sprawiedliwej do narodów zjednoczonych.

IV. Wyjazdy naukowe

2024: Visiting PhD student, Department of Law, European University Institute (EUI), projekt: Sąd nad niezawisłością sędziowską – odpowiedzialność sędziów z perspektywy sprawiedliwości tranzycyjnej, realizowany w ramach projektu badawczego nr 2021/41/N/HS5/02006 finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki – Preludium 20 (1 II – 1 III 2024).
2023: Visiting fellow, Amsterdam Centre on the Legal Professions and Access to Justice, University of Amsterdam, projekt pt.: Judges’ complicity in building non-democratic regimes, finansowany w ramach AMU International Compass project (Towards the internationalisation of the Doctoral School of AMU) jako część programu NAWA Ster, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach umowy nr PPI/STE2020/1/00007/U/00001 (1 – 31 X 2023).
2022: Szkoła Letnia CISK UJ Państwo prawa – historia, teoria i przyszłość, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (19 – 22 VII 2022).
2021: Summer School Transitional Justice in Central and Eastern Europe – Coping with the Communist Past, Deutsche Gesellschaft e.V., (4 – 10 VIII 2021).
2019: Rijksuniversiteit Groningen / University of Groningen; studia w ramach programu Erasmus+ (30 I – 28 VI 2019).

V. Projekty badawcze

2022 – …: Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki – Preludium 20; tytuł projektu: „Sąd nad niezawisłością sędziowską – odpowiedzialność sędziów z perspektywy sprawiedliwości tranzycyjnej, (2021/41/N/HS5/02006).

VI. Stowarzyszenia, grupy badawcze, koła naukowe

od 2021: członek Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR
2019: Energy Academy – International Center of Expertise for Energy Transition Groningen
2019: International Affairs Committee SOG (członek)
2017-2019: Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego UAM (Prezes)
2017-2018: Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna przy WPiA UAM, sekcja karna i sekcja cywilna (wolontariusz)

VII. Nagrody i wyróżnienia

2018-2019: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów II stopnia
2016-2017: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów III stopnia

VIII. Inne kursy, szkolenia, certyfikaty

2023: Transitology – Pathways to and from Democracy, Global Campus of Human Rights
2023: Freedom of Expression, The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP), the Council of Europe (CoE)

2022: In the Shadows of Transitional Justice, University of Lausanne
2022: Prevention and Guarantees of Non-Recurrence: The Role of Transitional Justice, International Center for Transitional Justice
2022:
 Certificate in Advanced English (C1), Uniwersytet w Cambridge
2020: Moral Foundations of Politics, Yale University

2020: Transitional Justice and Human Rights, The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP), the Council of Europe (CoE)
2019: Introductory Course on the Constitution of United States of America, Federal Judical System and Federal Criminal Law and Practice, Center for International
Legal Studies of Salzburg, Austria

2018: Justice, Harvard University
2013: Deutsches Sprachdiplom II C1