mgr Mateusz Grabarczyk

Stanowisko: doktorant w Szkole Doktorskiej UAM
Praktyka zawodowa: aplikant radcowski
# ORCID: 0000-0002-7554-5692
E-mail: mateusz.grabarczyk@amu.edu.pl

Dyżury: środa 16:00 – 17:00 (po wcześniejszym umówieniu),
stacjonarnie (p. 202 CI) badź zdalnie (MS Teams).

Zainteresowania naukowe: sprawiedliwość tranzycyjna, filozofia prawa, filozofia polityki, socjologia prawa, prawa człowieka

SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

X 2019: wpis na listę aplikantów radcowskich, OIRP w Poznaniu
VI 2019: ukończone studia magisterskie w obszarze nauk prawnych na kierunku prawo, Wydział Prawa i Administracji UAM; praca magisterska: „Dokument w prawie cywilnym”, napisana pod kierunkiem prof. Macieja Gutowskiego
VI 2017: ukończone studia licencjackie w obszarze nauk ścisłych na kierunku reżyseria dźwięku, Wydział Fizyki UAM

II. Publikacje

 1. Reform of the judiciary and judges’ responsibility after 1989 in Poland, w: Transitional Justice in Central and Eastern Europe. Coping with the Communist Past, Deutsche Gesellschaft e. V., Berlin 2021, s. 61-72
 2. Pasikowski’s ‘Pigs’ as an Illustration of Vetting in a Transitional Society, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2021, Nr 1 (26), s. 100-111.
 3. Uniformed Services Pension Amendment Acts in Poland as Part of State Politics of Memory, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2019, Nr 3 (21), s. 67-80.

III. Konferencje naukowe

 1. Kongres Teorii i Filozofii Prawa, WPiA UŚ (28-30 IX 2022); referat: Współudział sądownictwa w budowaniu rządów niedemokratycznych.
 2. 2022 IVR World Congress “Justice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University w Bukareszcie, Rumunia (3-8 VII 2022); referat The Role of Judiciary Reform and Judges’ Liability within the Transitional Justice Framework w trakcie prac grupy roboczej nr 2.
 3. Noc Naukowców 2021, WPiA UAM (24 IX 2021), wykład: Jak rozliczyć Purpurowe Koszule? O sprawiedliwości tranzycyjnej.
 4. Konferencja Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa. Odpowiedzialność, Uniwersytet Wrocławski (20-21 IX 2021 r.), referat: Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w świetle orzecznictwa TSUE i ETPCz.
 5. Szkoła Letnia Transitional Justice in Central and Eastern Europe -Coping with the Communist Past, Deutsche Gesellschaft e.V. (Berlin, 4-10 VIII 2021), referat: Reform of the judiciary and judges’ responsibility after 1989 in Poland.
 6. X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, USz (24-25 V 2021); referat: Wykładnia systemowa ustaw regulujących emerytury służb mundurowych w Polsce. Orzecznictwo i problemy teoretyczne.
 7. 17th Groningen Model United Nations GrunnMUN 2019, Vision 2020: Reforming the International System for a New Century, University of Groningen (28 II 2019).
  panel dyskusyjny: In Iustitia Discordia: Dealing with Problematic Member States
 8. Konferencja Historia Prawa Międzynarodowego – twórcy, doktryny, kierunki, UAM (1 XII 2018); referat: Prawo międzynarodowe a użycie siły wobec państwa, czyli od wojny sprawiedliwej do narodów zjednoczonych.

IV. Wyjazdy naukowe

2022: Szkoła Letnia CISK UJ Państwo prawa – historia, teoria i przyszłość, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2021: Summer School Transitional Justice in Central and Eastern Europe – Coping with the Communist Past, Deutsche Gesellschaft e.V.
2019: Rijksuniversiteit Groningen / University of Groningen;
studia w ramach programu Erasmus+

V. Projekty badawcze

2022 – …: Kierownik projektu badawczego finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki – Preludium 20; tytuł projektu: „Sąd nad niezawisłością sędziowską – odpowiedzialność sędziów z perspektywy sprawiedliwości tranzycyjnej, (2021/41/N/HS5/02006).

VI. Stowarzyszenia, grupy badawcze, koła naukowe

od 2021: członek Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR
2019: Energy Academy – International Center of Expertise for Energy Transition Groningen
2019: International Affairs Committee SOG (członek)
2017-2019: Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego UAM (Prezes)
2017-2018: Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna przy WPiA UAM, sekcja karna i sekcja cywilna (wolontariusz)

VII. Nagrody i wyróżnienia

2018-2019: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów II stopnia
2016-2017: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów III stopnia

VIII. Inne kursy, szkolenia, certyfikaty

2022: In the Shadows of Transitional Justice, University of Lausanne
2022: Prevention and Guarantees of Non-Recurrence: The Role of Transitional Justice, International Center for Transitional Justice
2022:
 Certificate in Advanced English (C1), Uniwersytet w Cambridge
2020: Moral Foundations of Politics, Yale University

2020: Transitional Justice and Human Rights, The European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals (HELP), the Council of Europe (CoE)
2019: Introductory Course on the Constitution of United States of America, Federal Judical System and Federal Criminal Law and Practice, Center for International
Legal Studies of Salzburg, Austria

2018: Justice, Harvard University
2013: Deutsches Sprachdiplom II C1