mgr Kamila Kosińska

Stanowisko: doktorantka

E-mail: kamila.kosinska@op.pl
Dyżury: czwartek, 16:15-17.15, s. 1.4 CIN

Zainteresowania naukowe: definicje i definiowanie, język prawny, logiki nieklasyczne


SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

VII 2017: ukończone magisterskie studia prawnicze, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego; praca magisterska: „Definicje cząstkowe w systemie prawa”, napisana pod kierunkiem prof. Stanisława Czepity

II. Publikacje

II.1 Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych

  1. Definicje cząstkowe w prawie, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2018, z. 4, s. 103-118.

III. Konferencje naukowe

  1. IX Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Teoria i filozofia prawa wobec wyzwań współczesności”, UMK (4-6 IX 2019); referat: „Dedukcyjne wyprowadzanie zasad składników z zasady państwa prawnego
  2. Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Dyskursy prawne i prawnicze. Wykładnia prawa w teorii i praktyce”, Uniwersytet Szczeciński (27 V 2019); referat: „Rola definicji cząstkowych jako argumentów niestanowczych w wyprowadzaniu
  3. XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, KUL (23-26 IX 2018);
    referat: „Definicje cząstkowe w prawie

IV. Koła naukowe

2015: członkostwo w Kole Naukowym Prawa Morskiego „MarinUS” (członek-założyciel)
2013-2015:
członkostwo w Kole Naukowym Prawa Karnego „Ultima Ratio”

V. Nagrody i wyróżnienia

2016-2017: Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

VI. Dydaktyka

ćwiczenia z logiki praktycznej i teorii prawa na kierunkach administracja i prawo