mgr Justyna Witkowska

Stanowisko: doktorantka
Praktyka zawodowa: radca prawny

E-mail: justyna.witkowska.wpia@gmail.com
Dyżury:

Zainteresowania naukowe: sądownictwo konstytucyjne,
teoria prawa, prawo pracy

SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

VIII 2015: wpis na listę radców prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
XII 2014: ukończona aplikacja radcowska, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

od X 2012: stacjonarne studia doktoranckie na kierunku prawo; Wydział Prawa
i Administracji UAM;
VII 2011: ukończone magisterskie studia prawnicze, Wydział Prawa i Administracji UAM; praca magisterska: „Wykonywanie wyroków sądu konstytucyjnego przez prawodawcę w Polsce i we Włoszech. Analiza porównawcza
2010-2011: stypendium w ramach programu Socrates/Erasmus, Uniwersytet w Padwie

II. Konferencje naukowe

  1. XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Wrocławski (18-21 IX 2016); referat: „Pozytywne aspekty negatywnych działań Trybunału Konstytucyjnego”
  2. International Conference of Young Scholars, Mykolas Romeris Univ., Wilno (VI 2015); referat: „Polish Constitutional Court – a positive or a negative legislator”
  3. VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, UAM (6-9 IX 2015);
    referat: „Czy prawodawca negatywny jest prostą negacją prawodawcy?”
  4. XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
    (14-17 IX 2014); referat: „Prawodawca negatywny w rozumieniu polskiego Trybunału Konstytucyjnego

III. Dydaktyka

ćwiczenia i konwersatoria z prawoznawstwa na kierunkach: prawo i administracja