dr Michał Krotoszyński

Stanowisko: adiunkt
Praktyka zawodowa: radca prawny
# ORCID: 0000-0002-0291-7328

E-mail: michal.krotoszynski@amu.edu.pl
Dyżury: wtorki, 10-11 (s. 2.1. CIN);
środy 9.30-10.30 (MS Teams).

Zainteresowania naukowe: sprawiedliwość tranzycyjna, wykładnia prawa, prawo konstytucyjne,
prawo ochrony zdrowia, prawo telekomunikacyjne


SYLWETKA NAUKOWA

I. Wykształcenie

V 2016: uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych, Wydział Prawa i Administracji UAM; dysertacja: „Modele sprawiedliwości tranzycyjnej”, napisana pod kierunkiem
prof. Marzeny Kordeli
V 2014: wpis na listę radców prawnych, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

VI 2010: ukończone magisterskie studia prawnicze, Wydział Prawa i Administracji UAM; praca magisterska: „Lustracja w Polsce w świetle modeli sprawiedliwości okresu tranzycji”, napisana pod kierunkiem prof. Sławomiry Wronkowskiej

II. Pełnione funkcje

II.1. Na Uniwersytecie

od X 2021: Sekretarz Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego
od IX 2021:
członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne
od X 2020:
Pełnomocnik Dziekana WPiA UAM ds. zdalnych form nauczania

od X 2020: Członek Zespołu ds. Strategii Rozwoju UAM

II.2. Poza Uniwersytetem

od IX 2014: Członek Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
– Sekcji Polskiej IVR; w okresie IX 2014-IX 2018: Skarbnik Stowarzyszenia;
w okresie IX 2014-IX 2022: Członek Prezydium
IX 2016-V 2021: Sekretarz Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej

III. Publikacje

III.1. Monografie

 1. Modele sprawiedliwości tranzycyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.
 2. Lustracja w Polsce w świetle modeli sprawiedliwości okresu tranzycji,
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2014 [e-book].

III.2. Artykuły w czasopismach i pracach zbiorowych, working papers

 1. Dekomunizacja służby cywilnej i urzędów państwowych,
  Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2023, Nr 12, s. 24-32.
 2. (z M. Nalepą) Poland, w: L. Stan, N. Nedelsky (red.), Encyclopedia of Transitional Justice, Cambridge University Press, Cambridge 2023, s. 927-934.
 3. (z M. Ciobanu) Lustraton Court (Poland), w: L. Stan, N. Nedelsky (red.), Encyclopedia of Transitional Justice, Cambridge University Press, Cambridge 2023, s. 1434-1437.
 4. Education and Democratic Values from the Transitional Justice Perspective,
  w: M. Paździora, M. Stambulski (red.), Democracy, Legal Education,
  and the Political
  , Peter Lang, Berlin 2023, s. 31-46.
 5. From Legal Impossibilism to the Rule of Law Crisis: Transitional Justice
  and Polish Counter-Constitutionalism
  , IMAGINE Paper No. 25/iCourts Working Paper Series No. 304, University of Copenhagen 2022
 6. Lustracja w Polsce po 2015 r. Zmiana modelu i problemy konstytucyjne,
  Przegląd Konstytucyjny, 2021, Nr 4, s. 116-142.
 7. Legal Interpretation in Periods of Political Transformation,
  w: M. Smolak, P. Kwiatkowski (red.), Poznań School of Legal Theory,
  Brill-Rodopi, Leiden 2020, s. 384–401.
 8. (z M. Hermannem) American Concepts of Legal Interpretation from the Perspective of Polish Theory of Law, w: Ł. Bartosik, M. Urbańczyk, D. Szlingiert (red.), American Law and American Jurisprudence: Interpretations, Challenges, Procedures, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, s. 11-23.
 9. Transitional Justice and the Constitutional Crisis: The Case of Poland (2015–2019), Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2019, Nr 3 (21), s. 22-39.
 10. Rola filozofii ubuntu w rozliczeniach z przeszłością w Republice Południowej Afryki
  i wybranych obszarach południowoafrykańskiego prawa
  , Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, Nr 4, s. 27-42.
 11. Architektura przeszłości. Muzea jako nośnik narracji historycznej,
  Sensus Historiae, 2019, Nr 3, s. 83-99.
 12. Legislative History, Ratio Legis, and the Concept of the Rational Legislator,
  w: M. Dybowski, V. Klappstein (red.), Ratio Legis. Philosophical
  and Theoretical Perspectives
  , Springer, Heidelberg 2018, s. 57-73.
 13. Transitional Justice Models and Analytic Philosophy: Towards Theory,
  Polish Political Science Yearbook, 2017, Nr 2 (46), s. 9-21.
 14. Wykładnia prawa w okresie transformacji ustrojowej, w: M. Hermann,
  S. Sykuna (red.), Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy,
  C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 19-37.
 15. The Transitional Justice Models and the Justifications of Means of Dealing
  with the Past
  , Oñati Socio-legal Series, 2016, Nr 6 (3), s. 584-606.
 16. Opodatkowanie VAT zaświadczeń o stanie zdrowia,
  Przegląd Podatkowy, 2015, nr 7, s. 23-27.
 17. Refleksyjność a badania nad sprawiedliwością tranzycyjną,
  Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2015, Nr 2 (11), s. 59-68.
 18. Ustawodawstwo lustracyjne wobec upływu czasu,
  Forum Prawnicze, 2015, nr 6, s. 83-100.
 19. Elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców. Problemy prawne
  i efektywność regulacji
  , w: M. Dziubińska, A. Janus, J. Kostrubiec, T. Sroka,
  P. Szczęśniak (red.), Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  CeDeWu, Warszawa 2014, s. 135-145.
 20. Integracja zewnętrzna prawoznawstwa a badania nad sprawiedliwością tranzycyjną, w: M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T. Bekrycht (red.),
  Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1, Jurysprudencja 2/2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 83-91.
 21. Polish Lustration and the Models of Transitional Justice, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014, vol. 3, s. 199-211.
 22. (z F. Szumskim) Świadek niepełnosprawny intelektualnie,
  w: M. Szpitalak, K. Kasparek (red.), Psychologia sądowa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, s. 253-265.
 23. Trzecia droga: środki administracyjne w zwalczaniu mowy nienawiści
  (głos
  w dyskusji), w: R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Wolters Kluwier Polska, Warszawa 2010, s. 114-128.

III.3. Redakcje naukowe

 1. (z M. Hermannem i P.F. Zwierzykowskim) Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia, C.H. Beck, Warszawa 2019.

III.4. Sprawozdania

 1. VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Wymiary prawa”, Poznań, 6-9.09.2015 r., Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2016, Nr 1 (12),
  s. 84-85.
 2. Inauguracja Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego, RPEiS, 2013, nr 3, s. 309-310.

III.5. Inne

 1. Belated Retribution: Polish Lustration After 2015, Review of Democracy, 10.10.2022 r.
 2. Recepta na udane zajęcia, Życie Uniwersyteckie, 27.05.2022 r.
 3. Wskazania rejestracyjne – zmiana obwieszczenia tu nie wystarczy.
  RynekZdrowia.pl, 09.01.2012 r.

IV. Konferencje i seminaria (wybór)

 1. Konferencja „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Autonomia prawa, teorii
  i praktyki prawniczej
  ”, Uniwersytet Wrocławski (25-27 IX 2023);
  referat: „Wykładnia dynamiczna i wykładnia statyczna. Próba analizy”.
 2. Otwarty webinar Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ (20 I 2023);
  referat: „Modele rozliczeń z przeszłością. W stronę teorii sprawiedliwości tranzycyjnej
 3. Konferencja „Constitutional Imaginaries of Europe„, Uniwersytet w Kopenhadze
  (6-7 X 2022); referat: „From Legal Impossibilism to the Rule of Law Crisis: Transitional Justice and Polish Counter-Constitutionalism
 4. Kongres Teorii i Filozofii Prawa, WPiA UŚ (28-30 IX 2022); referat:
  Rozliczenie z przeszłością, imposybilizm prawny i kontrkonstytucjonalizm”.
 5. 2022 IVR World Congress “Justice, Community and Freedom”, Dimitrie Cantemir Christian University w Bukareszcie, Rumunia (3-8 VII 2022); referaty:
  Street Naming, Speech Acts and the Law”oraz „Transitional Justice
  in Light of Theory of Legal Principles
 6. II OKN „O kształceniu prawników – między tradycją a innowacyjnością”, Uniwersytet Szczeciński (19 I 2022); referat: „Blisko, choć w oddali. Kształcenie
  na odległość i technologia w nauczaniu stacjonarnym
  .
 7. Konferencja „Dobre praktyki kształcenia na odległość”, UAM (9 VII 2021);
  referat: „E-learning po pandemii. Narzędzia pracy zdalnej w nauczaniu stacjonarnym
 8. X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, U. Szczeciński (24-25 V 2021); referat: „Wykładnia celowościowa w postępowaniach lustracyjnych: Kazus preambuły”.
 9. Wykład prof. Martina Krygiera „The Ideal of the Rule of Law and Why it Matters”, Uniwersytet SWPS/Riga Graduate School of Law (25 III 2021); komentarz do wystąpienia prof. Martina Krygiera.
 10. Panel ekspercki „Edukacja Cyfrowa w Unii Europejskiej”, UAM (8 III 2021); wystąpienie: „Nauczanie zdalne w okresie pandemii. Problemy praktyczne
  i perspektywy rozwoju”.
 11. III OKN „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”, UAM (7 XII 2019); referat: „Sprawiedliwość tranzycyjna z perspektywy filozofii prawa: Radbruch, Hart, Fuller
 12. II Polska Konferencja Pamięcioznawcza „Studia nad pamięcią w Polsce i o Polsce”, Uniwersytet Warszawski/Polska Akademia Nauk/Akademia Pedagogiki Specjalnej
  im. Marii Grzegorzewskiej (5-7 XII 2019); referat: „Rozliczenia z przeszłością i polityka pamięci w VIII kadencji Sejmu RP”.
 13. Konferencja „Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Polityczność nauki i praktyki prawniczej”, Uniwersytet Wrocławski (22-25 IX 2019); referat: „Komisja Prawdy
  i Pojednania RPA z perspektywy badań nad politycznością instytucji życia publicznego
  ”.
 14. Otwarte seminarium w ramach cyklu Potestas Iudicandi, Instytut Filozofii UAM
  (15 III 2019); referat: „Czym jest sprawiedliwość tranzycyjna?”.
 15. (z M. Hermannem) XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, KUL (23-26 IX 2018); referat: „O typach koncepcji wykładni prawa. Powrót do dyskusji”.
 16. Konferencja „Konstytucja USA – teoria i praktyka”, UAM (7 IX 2018);
  referat: „Oryginalizm. Teoria, praktyka, krytyka
 17. (z M. Hermannem) Konferencja „American Legal, Political and Economic Thought”, UAM (11 V 2018); referat: „American Concepts of Legal Interpretation from the Perspective of Polish Theory of Law
 18. Konferencja „Współczesne teorie sprawiedliwości”, Fundacja Societas et Ius
  (18-19 I 2018); referat: „Współczesne koncepcje sprawiedliwości tranzycyjnej
 19. (z M. Wojciechowskim) 44. Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Polskiej
  Izby Komunikacji Elektronicznej, Poznań (9-12 X 2017); referat: „Praktyka
  UKE w postępowaniach o dostęp do nieruchomości – kto może go uzyskać
  i na jakich warunkach
 20. VIII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Uniw. Zielonogórski (3-5 IX 2017); referat: „Materiały legislacyjne, ratio legis i koncepcja prawodawcy racjonalnego
 21. 2017 IVR World Congress “Peace based on Human Rights”, Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia (16-21 VII 2017); referat „Legislative History, Ratio Legis and the Concept of the Rational Legislator
 22. PPSY International Seminar “Transitional Justice: Between Redemption
  and Retribution
  ”, Uniwersytet Łódzki (6 VI 2017); referat: „Towards Theory. Transitional Justice and Analytic Philosophy
 23. 9th CEE Forum: Democracy, Academia and the Political, Uniwersytet Wrocławski (27-28 IV 2017); referat: „Education and Democratic Values from a Transitional Justice Perspective
 24. XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Wrocławski (18-21 IX 2016); referat: „Wykładnia prawa w okresie transformacji ustrojowej
 25. VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, UAM (6-9 IX 2015); referat:
  Wpływ filozofii ubuntu na rozliczenia z przeszłością i prawa socjalne w RPA
 26. XXI Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
  14-17 IX 2014); referat: „Zasada demokratycznego państwa prawa w okresie transformacji ustrojowej w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw
  Europy Środkowo-Wschodniej
 27. ISA Human Rights Joint Conference, Kadir Has Üniversitesi, Stambuł (16-18 VI 2014); referat: „Gaining the knowledge, gaining the power. The right to know and democratization
 28. Global-Regional-Local. Institutions, Relations, Networks. Past and future of the sociology of law, International Institute for the Sociology of Law, Onati, Hiszpania (21-23 V 2014); referat: „The transitional justice models and the justifications
  of means of dealing with the past

 29. VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Uniwersytet Warszawski (12-14 IX 2013); referat: „Refleksyjność a badania nad sprawiedliwością tranzycyjną
 30. XX Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Uniwersytet Łódzki (6-9 IX 2012);
  referat „Integracja zewnętrzna prawoznawstwa a badania nad sprawiedliwością tranzycyjną
 31. (z F. Szumskim) V Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej, UJ (VI 2012);
  referat „Reoffending risk assessment and parole of a sexual offender
 32. International Conference of Young Scholars, Mykolas Romeris University,
  Wilno (V 2012); referat: „Comparative aspects of transitional justice
 33. (z F. Szumskim) IV Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej, UJ (VI 2011); referat: „The assessment of the credibility  of testimony by the psychologist acting as an expert witness in the view of judicature of Polish Supreme Court

V. Udział w procesach recenzyjnych

Recenzje dla czasopism naukowych: Canadian Slavonic Papers, Filozofia Publiczna
i Edukacja Demokratyczna, Humanistyka i Przyrodoznawstwo,
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, Polish Political Science Yearbook, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny, Studia Polityczne,
Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona w Legnicy.

VI. Granty badawcze i staże naukowe

VI.1. Granty badawcze

11.2018: Program Staży Naukowych realizowanych za granicą przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM w latach 2017-2018
I 2014 – I 2015: Grant badawczy 2013-2014 dla Młodych Naukowców
oraz uczestników studiów doktoranckich

VI.2. Staże naukowe

IX 2022: staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Toronto w ramach projektu „Transitional justice in light of theory of legal principles”; staż w ramach kanadyjskiego programu Global Skills Strategy; w trakcie stażu wystąpienie dla pracowników Wydziału Prawa U of T: „Counter-Constitutionalism and Transitional Justice: The Case of Polish Rule of Law Crisis
IX 2022: staż
na Syracuse University College of Law (Nowy York, USA); w trakcie
stażu referat: „From Legal Impossibilism to the Rule of Law Crisis: Transitional Justice and Polish Counter-Constitutionalism
XI 2018: staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kapsztadzkiego (University
of Cape Town
, Republika Południowej Afryki) w ramach projektu „Prawo, moralność i transformacja ustrojowa. Wpływ koncepcji ubuntu na rozliczenia z przeszłością i system prawny w Republice Południowej Afryki”; w trakcie stażu referat na seminarium dla pracowników Wydziału Prawa UCT pod tytułem „Legal Interpretation during Political Transformation

VII. Nagrody i wyróżnienia

2021-2022: Nagroda dydaktyczna „Praeceptor Optimus” Rektora UAM
2020-2021:
Nagroda dydaktyczna „Praeceptor Laureatus” Rektora UAM
2019-2020:
Nagroda dydaktyczna „Praeceptor Laureatus” Rektora UAM
2019-2020:
Nagroda Dziekana WPiA UAM za działalność organizacyjną
na rzecz Wydziału w roku akademickim 2019/2020
2018-2019: Nagroda dydaktyczna „Praeceptor Laureatus” Rektora UAM
2018-2019:
Nagroda Dziekana WPiA UAM za działalność organizacyjną
na rzecz Wydziału w roku akademickim 2018/2019
2017-2018:
Nagroda Dziekana WPiA UAM za działalność organizacyjną
na rzecz Wydziału w roku akademickim 2017/2018
2017:
Nagroda indywidualna Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia naukowe
I 2013:
III miejsce w I Ogólnopolskim Turnieju Negocjacyjnym Krajowej
Rady Radców Prawnych dla aplikantów radcowskich

V 2011: wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Helsińskiej Fundacji
Praw Człowieka na najlepszą pracę magisterską o prawach człowieka

X 2010: wyróżnienie w Konkursie im. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze
prace
magisterskie obronione na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
w roku akademickim 2009/2010

VIII. Inne kursy, szkolenia, certyfikaty

XI 2010: General Course on Intellectual Property, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization)
VI 2005: Certificate of Proficiency in English (poziom C2), Uniwersytet w Cambridge

IX. Dydaktyka (obecnie lub w przeszłości)

wykłady, ćwiczenia i konwersatoria na kierunkach: prawo, administracja, prawo europejskie, zarządzanie, zarządzanie i prawo w biznesie z przedmiotów: Logika, Logika praktyczna, Logika prawnicza, Prawoznawstwo, Państwo prawa wobec problemu rozliczeń z przeszłością, Teoria i filozofia prawa, Trudne przypadki w prawie, Technologia w edukacji administracyjnej, Technologia w edukacji i praktyce prawniczej, Wprowadzenie do wykładni prawa administracyjnego, Wstęp do wiedzy o państwie i prawie

wykład fakultatywny Prawo ochrony zdrowia dla psychologów dla studentów psychologii (Wydział Nauk Społecznych UAM)

Link do profilu na portalu Academia.edu: TUTAJ.