Artykuł prof. Marzeny Kordeli na łamach czasopisma Studia Iuridica Lublinensia

Okładka czasopisma Vol 32, No 4 (2023)W numerze specjalnym czasopisma Studia Iuridica Lublinensia (vol. 32, no. 4, 2023) zat. “New Challenges to Justice: The Application of Law and ADR in the Perspective of Information Society” (pod red. K. Hanas i P. Kłosa) ukazał się artykuł prof. Marzeny Kordeli pt.: “Hierarchisation of Values in Acts of Law Application”.

W swoim artykule Pani Profesor wskazuje, że tworząc system prawny, racjonalny prawodawca formułuje nie tylko normy prawne, lecz także obowiązujące wartości prawne. Czyni to bezpośrednio (np. poprzez zasady prawa) lub pośrednio (gdy interpretator tekstu prawnego przypisuje działaniu nakazanemu wartość dodatnią, a działaniu  zabronionemu – wartość ujemną). Specyfika wartości, a w szczególności ich kolizyjny charakter, powoduje, że jeśli ustawodawca sam nie rozwiąże oczekiwanego konfliktu, musi to zrobić sąd. Powinien to czynić zgodnie ze wzorcem stosowania wartości; wzorcem, który można zrekonstruować  analogicznie do wzorca stosowania norm prawnych.

Serdecznie zachęcamy do lektury – artykuł dostępny jest na stronie czasopisma.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publikacje i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.