Prof. Wronkowska na zebraniu Katedry Prawa Karnego UJ

Zdjęcie przedstawia półpostać Pani Profesor z półprofilu podczas przemówienia do przenośnego mikrofonu.W dniach 4 i 11 lutego 2021 r. odbyły się dwa zebrania naukowe Katedry Prawa Karnego UJ, pt. »Sąd uznał rozporządzenie Rady Ministrów (…) za sprzeczne z ustawą…« i co dalej, czyli o sądowej kontroli aktów normatywnych władzy wykonawczej”.

W dyskusji obok prof. dr. hab. Zbigniewa Kmieciaka (UŁ), prof. dr hab. Ewy Łętowskiej (PAN), prof. dr. hab. Piotra Tulei (UJ), prof. dr. hab. Mirosława Wyrzykowskiego (UW) oraz prowadzącego zebranie prof. dr. hab. Włodzimierza Wróbla (UJ), w dyskusji wzięła udział prof. dr hab. Sławomira Wronkowska.

Dyskusja dotyczyła sposobu sądowej kontroli aktów normatywnych wydawanych przez Ministrów, Radę Ministrów czy Premiera. Uczestnicy stawiali sobie m.in. pytania: jak daleko sięga kompetencja sądów w stosunku do władzy wykonawczej? Czy taka kompetencja może byś skutecznym instrumentem w obronie praworządności? Jakie konsekwencje dla obywateli i urzędników ma stwierdzenie przez sąd, że dany akt wykonawczy jest sprzeczny z ustawą lub Konstytucją albo wykracza poza zakres upoważnienia udzielonego przez ustawodawcę? Czy urzędnik stosujący takie rozporządzenie działa nielegalnie? Co w sytuacji, gdy sam ustawodawca nie miał prawa przekazywać rządowi kompetencji do regulowania pewnych kwestii w rozporządzeniu?

Bezpośrednim pretekstem do dyskusji był wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2022 r., o sygn. akt I KK 171/21, w którym stwierdzono, że zakaz wjazdu dziennikarzy do strefy nadgranicznej w której wprowadzono stan wyjątkowy, został wprowadzony na mocy rozporządzenia Rady Ministrów sprzecznie z ustawą i Konstytucją.

Oba spotkania są dostępne na kanale YouTube Katedry Prawa Karnego UJ. Szczegółowe informację znajdują się w opisach filmów.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Konferencje i seminaria, Wydarzenia i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.