Wystąpienia przedstawicieli Katedry na X Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa

Logo konferencji przedstawiające cztery puzzle, z których jeden, znajdujący się w prawym dolnym rogu, nie jest ułożony z pozostałymiW dniach 24-25 maja 2021 r. w Szczecinie odbył się X Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Teoretyczne i praktyczne aspekty wykładni prawa”. W ramach konferencji referaty wygłosili przedstawiciele Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM. Dr Paweł Kokot wygłosił referat pt. „Instrumentalizacja i delegitymizacja prawa a wykładnia prawa”. Z kolei dr Michał Krotoszyński wystąpił z tematem „Wykładnia celowościowa w postępowaniach lustracyjnych”.

Na Zjeździe wystąpili również doktoranci Zakładu: mgr Weronika Dzięgielewska z referatem „Konstytutywność a regulacyjność reguł wykładni w derywacyjnej koncepcji wykładni prawa”, mgr Kamila KosińskaKarpiesiuk z referatem „Typy wnioskowań prawniczych. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z lat 1997–2001”, mgr Mateusz Grabarczyk z referatem Wykładnia systemowa ustaw regulujących emerytury służb mundurowych w Polsce. Orzecznictwo i problemy teoretyczne oraz mgr Wojciech Rzepiński z referatem Nadawanie treści przepisom przez praktykę stosowania prawa. Uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Konferencje i seminaria i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.