Nowe funkcje pracowników Zakładu

Logo UAMZ radością informujemy, że pracownicy naszego Zakładu zostali powołani do pełnienia istotnych funkcji na naszym Uniwersytecie.

Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM prof. dr hab. Marek Smolak został członkiem Senatu UAM na kadencję 2020-2024 r. oraz został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Prawnej Senatu UAM. Prof. Smolak został również członkiem wydziałowej Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne. Członkiem Rady została także prof. UAM dr hab. Marzena Kordela, która została ponadto członkiem Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich. W Radzie Naukowej Dyscypliny Nauki prawne zasiadać będzie również dr Piotr F. Zwierzykowski, który został także Kierownikiem Studiów na kierunku Prawo w trybie niestacjonarnym oraz członkiem Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Społecznych. Dr Michał Krotoszyński został natomiast pełnomocnikiem Dziekana ds. zdalnych form nauczania oraz członkiem Zespołu ds. Strategii Rozwoju UAM. Z kolei dr Mikołaj Hermann został członkiem Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów.

Wszystkim pracownikom serdecznie gratulujemy oraz życzymy powodzenia w realizacji powierzonych zadań!

Ten wpis został opublikowany w kategorii Funkcje i nagrody i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.