Monografia „Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia”

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia naukowa „Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Aksjologia” pod redakcją dr. Mikołaja Hermanna, dr. Michała Krotoszyńskiego oraz dr. Piotra F. Zwierzykowskiego. Publikacja jest pokłosiem VII Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, zorganizowanego przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM.

Publikacja obejmuje 20 tekstów przygotowanych przez autorów reprezentujących 11 ośrodków naukowych. Znaleźli się wśród nich: prof. UG dr hab. Sebastian Sykuna, dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz, mgr Karol Gregorczuk, mgr Martyna Zimmermann-Pepol (Uniwersytet Gdański), prof. KUL dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, dr Tomasz Barszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr hab. Olgierd Bogucki, dr Karolina Gmerek, dr Michał Peno (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Adam Dyrda, dr Wojciech Ciszewski, mgr Ewa Matejkowska (Uniwersytet Jagielloński), prof. UMK dr hab. Karol Dobrzeniecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr hab. Adam Zienkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr Jacek Srokosz (Uniwersytet Opolski), dr Sławomir Pilipiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), mgr Katarzyna Grotkowska, mgr Anna Rocławska (Uniwersytet Wrocławski), mgr Konrad Kobyliński (Uniwersytet Śląski) oraz mgr Katarzyna Rzymkowska i mgr Justyna Witkowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Jak wskazywał w swojej recenzji prof. UŁ dr hab. Tomasz Bekrycht, monografia „prezentuje szeroką paletę zagadnień współcześnie analizowanych w dziedzinie nauk prawnych (…) Każdy z tych dyskursów współcześnie obejmuje wiele spornych zagadnień, których opis i propozycje rozwiązań zawarte są w poszczególnych rozdziałach prezentowanej monografii. Tym samym praca ta realizuje postulat integracji wewnętrznej i zewnętrznej nauk prawnych, stając się jednocześnie cennym źródłem wiedzy z zakresu prawoznawstwa”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Publikacje i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.