Grant NCN dla mgr. Wojciecha Rzepińskiego

Logo Narodowego Centrum Nauki: na czerwonym tle białe części liter tworzą wrażenie napisu NCNZ radością informujemy, że mgr Wojciech Rzepiński otrzymał decyzją Narodowego Centrum Nauki grant w ramach konkursu „Preludium 17”. Tytuł projektu to „Inferencjalizm ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawa”, kwota środków przyznanych przez NCN wynosi zaś 94.221 zł. Opiekunem projektu jest prof. dr hab. Marek Smolak.

Jak wskazano w recenzji sporządzonej w toku postępowania konkursowego: „Założeniem projektu jest zaimplementowanie osiągnięć filozofii analitycznej, w tym jej neopragmatycznego nurtu (R. Brandom) na potrzeby zwiększenia efektywności ustalania faktów w procesie stosowania prawa, a zatem także na potrzeby postępowania sądowego. Interesującym naukowo aspektem badań jest kontekstualna analiza prawa względem jednostkowej decyzji stosowania prawa i jej systemowych, w tym epistemologicznych powiązań z innymi rozstrzygnięciami np. w trakcie procesu”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Granty i staże naukowe i oznaczony tagami , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.