Department of Theory and Philosophy of Law

Currently, the Department of Theory and Philosophy of Law AMU includes:

DEPARTMENT HEAD:

prof. dr hab. Marek Smolak

OTHER PROFESSORS:

prof. UAM dr hab. Marzena Kordela
prof. dr hab. Sławomira Wronkowska

ASSISTANT PROFESSORS:

dr Maciej Dybowski
dr Mikołaj Hermann
dr Paweł Kokot
dr Michał Krotoszyński
dr Piotr F. Zwierzykowski, LL.M.

DOCTORAL STUDENTS:

Doctoral students admitted before 2019:

mgr Weronika Dzięgielewska
mgr Kamila Kosińska
mgr Wojciech Rzepiński

Doctoral students at the Doctoral School of Social Sciences AMU:

mgr Mateusz Grabarczyk
mgr Michał Wieczorkowski

OFFICE:

mgr Beata Zięba

SEE ALSO:

Lista i sylwetki byłych Profesorów Zakładu (Katedry)
Lista i sylwetki doktorów wypromowanych w Zakładzie (Katedrze) od 2010 r.